Expertise en Diensten

U bent op zoek naar een realistische podiumbouwadviseur
voor uw theater, schouwburg, poppodium, wijkcentrum,
school of kunstopleiding?

Contact opnemen

Overheden

Vrijwel iedere gemeente in Nederland en Vlaanderen beschikt over één of meer podia.
Van een schouwburg of poppodium berekend op honderden of duizenden bezoekers, tot een multifunctionele zaal in een wijkcentrum of school.
Bij het realiseren of moderniseren van al deze typen podia kan Koen Koch Podiumbouwadvies u volledig ontzorgen.
Om te beginnen bij de planontwikkeling. Voor wie wordt het podium gebouwd of gemoderniseerd? Waarvoor wilt u het podium gebruiken en wat zijn de ambities op de lange termijn? Wat moet een podium kunnen? Welke afmetingen en technische vereisten passen het beste bij het wensenpakket? Zijn er extra eisen of uitdagingen, bijvoorbeeld een podium waar overdag gerepeteerd kan worden zonder de naastliggende leslokalen of kantoren te storen of het inbouwen in een gebouw dat ooit voor andere doeleinden ontworpen is?

Het volledige traject: van omschrijven, tot aanbesteden en oplevering. 
Ik sta u terzijde als sparringpartner en opsteller van het Programma van Eisen met bijbehorende raming.
Ik voer overleg met u en de belanghebbenden en wijs op de beperkingen van, maar vooral de oplossingen voor de verschillende locaties.
Ik rapporteer met betrekking tot direct noodzakelijk onderhoud, innovaties en verbeteringen. En zorg samen met ontwerpende partijen voor optimale functionaliteit en belevingswaarde, zonder het budget uit het oog te verliezen.
Kortom, ik verzorg het volledige traject. Van omschrijven, tot aanbesteden, beoordelen, uitvoeringsbegeleiding en oplevering van de theatertechnieken.
Mijn doel is: zorgen dat u waar ontvangt voor uw geld en dat gebruiker, artiest en publiek de muziek- of theaterbeleving krijgt die hij of zij voor ogen heeft.

Theaters en gebruikers

Een soepel verloop van de nieuw- of verbouw van uw theater.
Vanaf het moment dat de wens of noodzaak van aanpassing, nieuw- of verbouw van uw theater of podium concreet wordt hebben u en uw personeel er een baan bij. De planontwikkeling, aanbesteding en uitvoering vinden plaats terwijl uw programma onverminderd doorgaat, op alternatieve locaties plaatsvindt of zo kort als haalbaar onderbroken wordt. U wilt dat dit alles zo soepel mogelijk verloopt, zodat directie en techniek de feestelijke (her)opening kunnen beleven met een opgeruimd gemoed, zonder ongemak of verzuim. Koen Koch Podiumbouwadvies kandaarvoor zorgen!

Een sparringpartner die de mores kent van aanbesteden, bouw en installatie. 
Ik kan u vanaf het eerste moment terzijde staan als sparringpartner. Ik ken de mores van het aanbesteden, de bouw en de toneeltechnische installatiewereld. Bovendien heb ik inzicht in de behoeftes van u als gebruiker. Niet alleen omdat ik als adviseur en projectleider betrokken ben geweest bij tal van bouw- en installatieprojecten, maar ook omdat ik, als hoofd techniek, zelf heb ondervonden wat een moderniserings- of nieuwbouwtraject betekent voor een organisatie. Ik ontlast uw team zonder hun betrokkenheid te beperken. Ik kan aangeven waar verwachtingen zonder meer waargemaakt moeten worden en waar wensen in strijd zijn met aanbestedingsregels of opvattingen. Ik kan voor u de contactpersoon zijn met alle bij het project betrokken belanghebbenden en begeleid uw proces van begin tot eind zodat u zichkunt concentreren op uw doelen en ambities

Architecten

Profiteer van mijn jarenlange ervaring in de podiumbouw.
Niets is zo uitdagend als het ontwerpen van een podiumgebouw. Een ontwerp moet bij voorkeur onderscheidend zijn, voldoende beleving bieden aan publiek, artiesten en technici, én de bewoners van de gemeente aanspreken. Een extra uitdaging is de complexiteit van het gebouw. De functionaliteit is vaak dwingend en kan mogelijk conflicteren met architectonische uitgangspunten. Afhankelijk van doelen zijn er veel ondersteunende ruimtes rond het podium die allen perfect moeten functioneren. Het gelijktijdig gebruiken van verschillende zalen en ruimtes in een complex stelt hoge eisen aan het inlevingsvermogen van de architect. Ik kan u daarin bijstaan, door u te laten profiteren van mijn jarenlange ervaring in de uitvoerende theatertechniek en podiumbouw. Daarmee bespaart u tijd én u zorgt ervoor dat u zich kunt concentreren op alle andere architectonische uitdagingen van een podiumgebouw.

Respect en gevoel voor uw architectonische doelen.
Met respect en gevoel voor uw architectonische doelen streef ik er met u naar het optimale te bereiken in fysieke ruimte en budget, in uitstraling en functionaliteit. Omdat ik bij de bouw en inrichting van vele podia betrokken ben geweest, kan ik u als geen ander laten zien welke oplossingen zijn gebruikt voor vergelijkbare zalen, schouwburgen en voorzieningen. Ik kan de voor- en tegenargumenten van de verschillende benaderingen met u op een rij zetten en zo bijdragen aan een consistent ontwerp waarmee u de opdrachtgever overtuigt.

Bouwers en uitvoerders

Profiteer van de ervaring van een podiumbouwadviseur
Vanaf het moment dat u een podium in opdracht krijgt zult u, afhankelijk van de mate van uitwerking van het ontwerp in uw opdracht, staan voor talloze keuzes die vrijwel altijd grote invloed hebben op de functionaliteit en uitstraling van uw project. Binnen het budget moeten er keuzes gemaakt worden, onvoorziene uitdagingen worden opgelost en onvolkomenheden omzeild. Hoe zorgt u ervoor dat die uitdagingen en keuzes geen dagtaak worden? Door te profiteren van de ervaring van een podiumbouwadviseur die gevoel heeft voor de dagelijkse praktijk, helder argumenteert en altijd het gezamenlijke doel voor ogen houdt.

De verbinding tussen ontwerp en uitvoering.

Ik heb prettig samengewerkt met vele bouwers, architecten en leveranciers en ken dus de diverse wensen en behoeften. Ook weet ik wat uw theatertechnische onderaannemers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Ik kan voor u de verbinding zijn tussen ontwerp en uitvoering, en de schakel tussen u als bouwer en de gebruiker, opdrachtgever en onderaannemers. Mijn ruime en zeer diverse werkervaring in de podiumbouw stelt mij in staat de belangen adequaat inschatten. Ik geef dit alles graag handen en voeten tijdens een bezoek aan eenreferentie-project, waar ik u rondleid en tastbaar inzicht geef in de gewenste én ongewenste resultaten van vergelijkbare projecten.

Neem contact op

Voor vragen neem gerust contact met mij op.
Neem contact op